पोस्ट्स

MH-State-Women-Welfare: महाराष्ट्र राज्य वुमन वेल्फेयरच्या संचालकपदी राशेदा परवीन यांची नियुक्ती

money embezzlement case CIDCO: सिडको मध्ये खोटी नियुक्तीपत्र देवून पैशाचा अपहार प्रकरण: तात्पुर्ता प्रवासी अटकपुर्व जमानत अर्ज मागे

akola court: लोक अभिरक्षक कार्यालयाचे कामकाज सुरु; गरजू व्यक्ती, आरोपींसाठी तज्ज्ञ विधिज्ञांची नियुक्ती

Court news: fake appointment: बनावट नियुक्ती पत्रे देवून ९ लाख ६० हजाराने फसवणूक ; दर्यापूरच्या डॉ.बानुबाकोडे याला २६ पर्यंत पिसीआर