पोस्ट्स

Covid19:विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर 'कोविड १९' उल्लेख करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे निर्देश Agriculture Minister instructs to take action against those who mention 'Kovid 19' on students' marks