पोस्ट्स

Break the chain: शासन व्यापारी, व्यावसायिकांच्या विरोधात नाही – मुख्यमंत्री ठाकरे

शहरातील व्यावसायिकांनी सम आणि विषम दिनांकाप्रमाणे दुकाने उघडावी- मनपा आयुक्त

कृषि विद्यापीठात शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित