पोस्ट्स

Namami ganga scheme:गणेश पोटे यांच्या नदी पोहणे आंदोलनात भाजपाची उडी;नमामि गंगे योजनेची झाली आठवण। BJP's jump in Ganesh Pote's river swimming agitation; Namami Ganga scheme was remembered