पोस्ट्स

Akola-Preventive measures: सिनेमा, नाट्यगृहे, मनोरंजन केंद्रांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना; जिल्हाधिकारी यांचे आदेश जारी

चित्रपट गृह, नाट्यगृह, तरण तलाव,जिम बंद ठेवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश