पोस्ट्स

Patent(Amendment)Rules 2021: पेटंट (सुधारणा) नियम 2021अधिसूचित : शैक्षणिक संस्थांसाठीच्या पेटंट शुल्कात 80 टक्के कपात

Amendment of curfew order: Akola: संचारबंदी व जमावबंदी आदेशात सुधारणा; जाणून घ्या नवी नियमावली