पोस्ट्स

corona treatment:आरोग्यविषयक सुविधा, बेड, ऑक्सिजन पुरेशी उपलब्ध असल्याचा सरकारचा दावा फोल! Govt's claim that health facilities, bed oxygen is adequate!